Πολιτική Ποιότητας της Heleco

Απώτερος σκοπός μας είναι να καθιερωθούμε ως κύριοι προμηθευτές υψηλής ποιότητας τεχνολογικών προϊόντων στη χώρα μας. Το όραμά μας θα επιτευχθεί:

  • Παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες που συνεχώς ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών μας.
  • Εμπλέκοντας όλους τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας στην προσπάθεια για διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών και των διεργασιών μας.
  • Διασφαλίζοντας την έγκαιρη αντιμετώπιση των παραπόνων των πελατών, με απώτερο στόχο είτε την εξάλειψη της κύριας αιτίας του προβλήματος είτε με την ανάληψη πιθανών ευκαιριών.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν όλοι οι εργαζόμενοι την πολιτική μας για την ποιότητα και τους σχετικούς αντικειμενικούς σκοπούς που έχουμε θέσει. Θα προσπαθούμε διαρκώς να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001: 2015 και να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας που διαθέτουμε.

Ο Γενικός Διευθυντής της HELECO