Θάμβωση & Σωστή ρύθμιση δέσμης

Έχοντας πάντα γνώμονα την ασφάλεια κατά τη νυχτερινή οδήγηση, σκοπός μας είναι να πετύχουμε τη βέλτιστη δέσμη ώστε να βλέπουμε σωστά και να μη θαμβώνουμε τα διερχόμενα οχήματα!